O projekte

(video z Dňa kariéry na SPU v Nitre)

(video z appDay.tv)

Členovia občianského združenia „Múdry pes” organizujú od roku 2014 kariérne workshopy pre študentov vybraných stredných a vysokých škôl. Tieto interaktívne stretnutia so študentmi vedie skúsený odborník z oblasti ľudských zdrojov a talent manažmentu (Ľubomír Dranga), ktorého dopĺňa ako hosť HR manažér partnerskej spoločnosti.

Workshopy sú rozdelené na dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali a ako vybudovať svoju značku cez LinkedIn a čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a ako rozbehnúť úspešnú kariéru. Cieľom tohto projektu je pripraviť študentov končiacich ročníkov na pracovný trh praktickými radami, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania. Workshopy sa uskutočňujú na školách po celom Slovensku.

V čom sú kariérne workshopy jedinečné?

  • osobné – počet účastníkov je obmedzený od 20 – 30
  • hodnotné – na workshope dostane účastník informácie o firemnej kultúre 
a praktické tipy od skúseného personalistu
  • o kontaktoch – medzi študentami 
a prednášajúcim sa vymení kontakt, takže aj 
v budúcnosti sa môžu na seba obrátiť
  • autentické – študenti ľahko prekuknú, 
či ide len o marketing. My im ponúkame pravdivé príbehy z kariérneho sveta. Sme autentickí a vieme komunikovať s mladými.

Kto je za projektom?

Lektor Ľubomír Dranga pracuje v oblasti ľudských zdrojov vyše 25 rokov a má praktické skúsenosti s výberom talentov na Slovensku a v zahraničí. V minulosti viedol kariérne workshopy pre svojich partnerov spoločností PwC, ČSOB, Volkswagen a austrálsku nadáciu Epic na rôznych vysokých a stredných školách (Ekonomická univerzita Bratislava, Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,…). Spolu so svojími kolegami organizuje unikátny projekt HR Development Academy a Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale – Pohár Karola Poláka.